Välj en sida

Musik och dyslexi på 3 minuter

[if lt IE 9]><script>document.createElement(’audio’);</script><![endif]

Tal av Susanna Cederquist / En Bild av Dyslexi som hölls på Rosenbad 2015. Kulturdepartementets konferens om barnkultur på tema inkludering, tillsammans med föreningen Pascal.