Dyslexi presenteras ofta som problematik runt text med svårigheter att läsa och skriva. För mig handlar dyslexi snarare om sätt att fungera, som visserligen gör det svårare att läsa och skriva, men som också ger styrkor och kompetenser inom andra områden.Skriver Susanna Cederquist i sin artikel i tidningen Elevhälsa nr 1, 2017.
Artikeln är tillgänglig med Blipsay Lyssningskoder.