Välj en sida

DYSLEXI OCH MUSIK

Hur kan dyslexi inverka på musikens område?

● Hur? Positivt eller negativt?
● En Bild av Dyslexi – inblick. Även styrkor?
● Studenter/elever med dyslexi i musikundervisning
● Hur kan vi göra?

Föreläsning, innehåll

Ett samband mellan musik och det vi kallar dyslexi, finns det överhuvudtaget ett sådant?
På vilket sätt inverkar i så fall dyslexin på musikens område?
Är det en last eller en gåva, eller en kombination kanske?

Ja, dyslexi inverkar även på musikens område på olika sätt, både positivt och negativt. Detta är något som är oerhört viktigt att ha kunskap om, både som pedagog och för eleven/musikern själv, men även för vårt musikaliska samhälle i stort. För visst ger det konsekvenser, som vi kan behöva vara medvetna om.

I föreläsning berättar jag bland annat om hur förmågan till musikaliskt uttryck, att läsa noter, ”jamma”, improvisera och att lära sig sångtexter ofta kan påverkas av dyslexi. Genom att beskriva vad dyslexi kan vara pekar jag bland annat på varför de musikaliska skillnaderna uppkommer och vad det innebär i stort. Jag beskriver exempelvis varför man i samma utsträckning som ”andra” inte ser bokstäver, ord och noter i sitt tänkande. Att det handlar om ett annat sätt att tänka och att fungera på, som ger vissa naturliga konsekvenser – både positiva och negativa. Jag presenterar en bild av dyslexi, där även styrkor ryms.

Föreläsningen bygger på min examensuppsats skriven i ämnet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet är byggt på intervjuer, litteratur, forskning samt egna teorier. Paralleller till mina egna erfarenheter och tankar finns även presenterade, både som den pedagog och den ”dyslektiska” musiker jag själv är.

Jag presenterar även pedagogiska tips – vad man kan tänka på i undervisningssituationer.

Föreläsning, upplägg

Föreläsningen är uppdelad i 2 delar.

I del 1 presenterar jag på vilket sätt olika områden inom musiken påverkas av dyslexi. Detta är främst byggt på intervjuerna i min uppsats.

I del 2 presenterar jag varför jag tror att situationen kring musik och dyslexi ser ut som det gör. Här visar jag även på pedagogiska tips; vad man som pedagog kan behöva vara vaksam inför, respektive använda sig av i sin undervisning.

Föreläsningen är främst riktad till lärare och personal i kulturskola och skola, samt studenter och lärare vid musikhögskolor och lärarutbildningar. Men också till andra undervisande personer inom musikämnet, musiker, föräldrar till barn med dyslexi, vuxna dyslektiker och andra intresserade.

— Spännande, intressant – jätteviktiga tankar som hon förmedlade till oss på ett tydligt och personligt och engagerat sätt.
— Lyfte musiken och kreativiteten till dess rätta plats.
— Fick bekräftat det jag tänkt på i min yrkesroll som instrumentallärare
— Fick Aha- upplevelser när jag hörde henne. Mycket kunnig, tydlig och inspirerande.
— Hon kunde liksom normalisera dyslexi till något vanligt och lyfta fram fördelar.
— Jaa,,,, man kände ju igen sej i många situationer och fick kanske ett litet ”kvitto” på hurdet står till för en själv. Intressant!
— Hon gav dyslexi en ny innebörd!

Ur utvärdering av länsdagarna med temat funktionsnedsättning och tillgänglighet
Genomfördes Östersund 29/8, Sundsvall 30/8 -12 länsdagarna

Ur utvärdering av länsdagarna med temat funktionsnedsättning och tillgänglighet

Genomfördes Östersund 29/8, Sundsvall 30/8 -12 länsdagarna

Tack för en fin föreläsning! Gav mersmak och kunskap samt inspiration till fortsatta diskussioner i kollegiet på Kulturskolan i Malmö!

”Tack för en jättebra föreläsning i Malmö!..Jag visste inte så mycket om dyslexi innan, så det betydde mycket för mig att få veta mer om både dyslexi i allmänhet samt musik och dyslexi. Tack så mycket!!”

Student

Musikhögskolan i Malmö

Tack Susanna för ett bra och inspirerande föredrag. Jag och alla lärare på Ystad Kulturskola önskar dig all lycka i framtiden med ditt arbete.Jag hoppas att vi kan hålla kontakten och kanske ses fler gånger i framtiden.

Mikael Sondered

Tack, Susanna, för en intressant och upplysande eftermiddag med flera ”aha-upplevelser” i ämnet dyslexi. Skönt att du också betonar styrkorna inte bara problemen! Nu har även vi fått ”ett annat sätt att tänka”!

Tina Herrgårdh

Kulturskolan i Mjölby

”Jag blev tipsad om Susannas examensarbete på KMH. Läste det och blev mycket intresserad. Dyslexi är ju en stor fråga när det gäller läsning av text. När det gäller läsning av noter finns en mycket begränsad kunskap. Kanske rör den 10% av alla som vill lära sig spela ett instrument med hjälp av notskrift! Jag anlitade sedan Susanna som föreläsare och hennes föredrag var väl förberett, mycket strukturerat och sätter, som sagt, fingret på en mycket viktig fråga inte minst inom musikutbildningen. Det är ett föredrag som i hög grad berör all undervisning på musik- och kulturskolor. Naturligtvis i första hand musik, men även andra ämnen. Rekommenderas varmt.”

Håkan Sandh 


Projektledare, Sveriges Musik- och kulturskoleråd

Exempel på tidigare kunder:

● Inläsningstjänst AB – Föreläsningsturné 2016
Östersund, Umeå, Göteborg och Ljungby

● Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm

● Musikhögskolan i Malmö

● Operahögskolan

● Kompkulmen: Tillgänglighetsdagar i Östersund och Sundsvall

● Bergsslagens folkhögskola

● Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

● Musikhögskolan i Örebro

● Pascal- Stockholm

● Pascal- Lund

● Pascal- Växjö

● Kultur- och fritidsförvaltningen i Stockholm och Botkyrka – Inspirationsdagarna 2012