Välj en sida

KOMPETENSEFFEKTIVISERA MERA

Innehåll:

● Tillgänglighet och mångfald
● Dyslexi: inblick – mer än problematik?
● Vinsten i att se och tillvarata våra naturliga olikheter
● TillgängligText – Hur kan vi göra?
● Effektivitet och olika kompetenser
● Checklista Vi är olika och det är meningen, vi måste bara bli bättre på att inse värdet av det!

Kartläggning

Varför kan man få svårt med text och bokstäver? Finns det mer än svårigheterna som kan förena oss dyslektiker emellan? Kan det även finnas saker man kan ha lättare för och rent av vara bättre på? Vad är dyslexi? I föreläsningen berättar jag om vad dyslexi kan innebära, varför man kan uppleva svårigheter, men också ”lättheter”. Jag vill försöka förmedla en mer ”helhetlig” bild, även med de positiva delarna som jag så ofta saknar i beskrivningar av dyslexi. Att det även finns mer som ofta kan vara gemensamt oss dyslektiker emellan än de svårigheter som presenteras. Jag kommer presentera en bild av dyslexi, baserad på litteratur och forskning men även på egna tankar och erfarenheter.

Rådgivning

Vad kan vi göra? Hur kan vi tänka/ arbeta?
Här belyses olika tillvägagångssätt och strategier kring organisation. Även hur man kan tillgängliggöra text till exempel via alternativa verktyg som talsyntes och appar. Att det handlar om att tänka brett och ofta utöka sätten att kommunicera och dokumentera information på.

Lär dig se styrkorna – använd kompetenserna fullt ut. Kompetenseffektivisera!

Föreläsningen riktar sig till arbetsplatser/företag som vill fortbilda sig i ämnet dyslexi och hur man kan förhålla sig till detta. Hur man kan arbeta för att ta tillvara på kompetenser i största möjliga mån för ett effektivare resultat.

Kompetensutveckling

Sedan hösten 2016 erbjuds även en heldagsutbildning där även en workshop på temat tillgänglig text och förhållningssätt är inkluderad.

Innehåll: 
– Föreläsning: En Bild av Dyslexi
– Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning
– Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning och ”prova på”. Inkluderande synsätt i utbildning – hur kan vi göra?

Finns även en heldagskurs om man önskar ytterligare fördjupning med mer praktiskt arbete på plats i grupper. Samtal och planering för framtida strategier genomförs utifrån begreppet tillgänglig text och tillgänglig utbildning.

”Jättebra, intressant att se detta ur ett affärsperspektiv och en möjlighet istället för som en funktionsnedsättning.”

”Att det finns en röd tråd genom hela föreläsningen som fokuserar på fördelarna och styrkorna med dyslexi (snarar än att se det som ett hinder) är väldigt positivt…”

Tack Susanna för en jättebra föreläsning, du presenterade detta på ett lugnt, bra och pedagogiskt sätt!

”Jag kommer att ha stor nytta av innehållet under föreläsningen och workshopen – informationen och kunskapen vi fick till oss var matnyttig och direkt användbar i mitt arbete och i de projekt jag arbetar med.”

”..Jag tar nu beslut utifrån att en ska kunna ta till sig information från flera olika aspekter. Med bilder, talat information och hålla skrivet material kort.”

Exempel på tidigare kund:

Axfood, huvudkontoret HR

logo_big