Högskola / universitet

Tillgänglig utbildning

Kompetensutveckling
Föreläsning för lärare, föreläsare, ansvariga etc
Se mer

Kompetensutveckling: Tillgänglig undervisning
Målgrupp: lärare, föreläsare, ansvariga etc

Föreläsning 1,5 – 2 h utifrån önskemål
En Bild av Dyslexi – Inblick, information

  • Attityd och förhållningssätt
  • Tillgänglighet och mångfald, tillgänglig text
  • Lagar; ”nya” bristande tillgänglighet.
  • Hur kan vi göra?

Rådgivning och kartläggning tillgängliga studier
Se mer

I samråd med samordnare och bibliotikarie (och/eller andra beroende på struktur)
Förslag på policys som förebygger ”buggar” i systemet.

● Checklista
● Möte med samordnare – tillgängliga studier
● Policy x 2 eller utifrån era behov

Studenthandledning i grupp
Se mer

Målgrupp: till studenter med dyslexi och andra nyfikna

Föreläsning och workshop, 2 h
● En Bild av Dyslexi – Inblick, information
● Attityd och förhållningssätt, självbild
● Studieteknik och tillvägagångssätt
● Hur kan man göra?
● Hitta dina sätt!

 

Sedan hösten 2016 erbjuds även en heldagsutbildning med en workshop inom området tillgänglig text inkluderad.

Innehåll: 
– Föreläsning: En Bild av Dyslexi
– Frågor och reflektioner i grupper
– Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning
Lunch
– Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning och prova på
– Arbete/samtal i grupper

 

Enskild studenthandledning
Se mer under handledning klicka här för att komma dit.

Tillgänglig utbildning erbjuds i form av paketet ovan eller som singelföreläsning, utefter kundens önskemål.

 

”Jag rekommenderar absolut den enskilda dyslexihandledningen till andra, våra möten har förändrat både min syn på dyslexi och på mig själv. Den har hjälpt mig så himla mycket och jag har lärt mig ett helt nytt sätt att arbeta på inom mina studier. Det skall vara lika lätt för mig som för andra, det handlar bara om olika sätt”.

Högskolestudent i Stockholm
Januari 2014

 

”Jag är väldigt glad att vi kom i kontakt med dig – det är otroligt värdefullt för både våra studenter och lärare.”

Maria Wilenius

Chef utbildningsadministrativa avd./ Head of Education and Student Affairs

Stockholms konstnärliga högskola: DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola