Välj en sida

SKOLA

Skolprojekt – utbildningspaket
För lärare, elever med dyslexi och deras föräldrar

Ett utbildningspaket på temat En Bild av Dyslexi med lärare, elever med dyslexi och deras föräldrar.

– Skulle jag kunna ha lättare att upptäcka svarta hål i rymden?
– Vad har jag gemensamt med Steve Jobs, Steven Spielberg, Selma Lagerlöf och Orlando Bloom?
– Vad kan jag ha svårare med?
– Vad kan jag ha lättare med?
– Vilka är mina sätt att lära?
– ”Kompetenseffektivisera”, vad är det?

Exempel på tidigare kunder:

● Västbergaskolan AB, Stockholm

Lärare och personal

Föreläsningen En Bild av Dyslexi – Mångfald och förhållningssätt

  • Dyslexi, vad är det? Mer än problematik?
  • Tillgänglig utbildning – hur kan vi göra?

I en föreläsning tar jag upp våra naturliga olikheter, mina egna erfarenheter, tips på pedagogiska redskap och arbetssätt, samt inspiration. Föreläsningen, som riktar sig till skolans lärare och personal, innehåller även ett synsätt på dyslexi som jag menar rymmer hela bilden av dyslexi, där även styrkor har en given plats

Elever: dyslexikurs

För elever med dyslexi åk 6-9.

Förhållningssätt, självbild, kompetenser, hitta dina sätt – bli expert!

Vid tre tillfällen kommer jag och träffar elever med dyslexi, främst årkurs 6 – 9. Vi samtalar tillsammans och utgår vid varje tillfälle från ett antal frågor.
Fokus ligger här på erfarenheter, självbild och självkänsla, elevens arbetssätt och effektiva tillvägagångssätt.

Föräldrar

Föreläsning för föräldrar till barn med dyslexi.

Efter avslutad dyslexikurs med eleverna, träffar jag föräldrarna en kväll på skolan kring en föreläsning om dyslexi. Jag berättar även mer ingående om kursen deras barn har deltagit i. Vi samtalar och jag ger tips på olika sätt att arbeta kring och förhålla sig till dyslexi.

Sedan hösten 2016 erbjuds även en halvdagsutbildning med en inkluderad workshop inom området tillgänglig text.
Innehåll: 
– Föreläsning: En Bild av Dyslexi
– Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning
– Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning och ”prova på”. Inkluderande synsätt i utbildning – hur kan vi göra?

Finns även en heldagskurs om man önskar ytterligare fördjupning med mer praktiskt arbete på plats i grupper. Samtal och planering för framtida strategier genomförs utifrån begreppet tillgänglig text och tillgänglig utbildning.

”Fastän jag har lång lågstadielärarerfarenhet blev Susannas föreläsning en riktig aha-upplevelse. Hon berättar med inlevelse om hur hennes skoltid som dyslektiker påverkat inlärningen. Dessutom delar hon med sig av konkreta råd och tips om vad jag som lärare kan göra för att underlätta för elever med dyslexi. Intressant och tankeväckande att ta del av för skolpersonal, föräldrar och elever med dyslexi.”

Lilian Samuelson

Fd lågstadielärare och skolledare, Västbergaskolan AB

Susanna, It was such a pleasure meeting you at KIPP Infinity Middle School here in Harlem, New York. Thank you for giving up your generous time to meet with our students who have dyslexia (although they were absent those days!). Both Kate and I learned so much from our short time with you. I have actually implemented some of the ideas that you gave me on how to help those with dyslexia. And the progress and motivation of one particular student has been amazing! Thank you again for sharing your resources, your knowledge, and your time.

Julia Lee

Speech-language pathologist, KIPP NYC