Välj en sida

VUXEN/INTERNUTBILDNING

Tillgänglig utbildning

Innehåll: 
– Föreläsning: En Bild av Dyslexi
– Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning
– Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning och ”prova på”. Inkluderande synsätt i utbildning – hur kan vi göra?

Halvdagsutbildning
med en inkluderad workshop inom området tillgänglig text.

Finns även en heldagskurs om man önskar ytterligare fördjupning med mer praktiskt arbete på plats i grupper. Samtal och planering för framtida strategier genomförs utifrån begreppet tillgänglig text och tillgänglig utbildning.

Enskild studentrådgivning
Se mer under rådgivning klicka här för att komma dit.

Tillgänglig utbildning erbjuds i form av paketet ovan eller som singelföreläsning, utefter kundens önskemål.

Kompetensutveckling: Tillgänglig undervisning

Målgrupp: lärare, föreläsare, ansvariga etcFöreläsning 1,5 – 2 h utifrån önskemål
En Bild av Dyslexi – Inblick, information

  • Attityd och förhållningssätt
  • Tillgänglighet och mångfald, tillgänglig text
  • Lagar; ”nya” bristande tillgänglighet.
  • Hur kan vi göra?
Rådgivning och kartläggning
I samråd med samordnare och bibliotikarie (och/eller andra beroende på struktur)
Förslag på policys som förebygger ”buggar” i systemet.● Checklista
● Möte med samordnare – tillgängliga studier
● Policy x 2 eller utifrån era behov
Studentrådgivning i grupp
Målgrupp: till studenter med dyslexi och andra nyfiknaFöreläsning och workshop, 2 h
● En Bild av Dyslexi – Inblick, information
● Attityd och förhållningssätt, självbild
● Studieteknik och tillvägagångssätt
● Hur kan man göra?
● Hitta dina sätt!

Exempel på kunder:

Heldagsutbildning på Axfoodakademien.

”En inspirerande dag som väckte många idéer. Väldigt bra!!!!”

”Då många av våra utbildningar i dagsläget är väldigt textbaserade är detta något vi definitivt kommer att ta till oss och arbeta med för att göra våra utbildningar mer tillgängliga för alla.”

”Jag tycker att det var en klar fördel att vara med på både grunden och fördjupningen i och med att vi på så sätt både fick ta del av en teoretisk del och en mer praktiskt del. Saker och ting klarnar på ett helt annat sätt när man faktiskt får testa olika verktyg i praktiken och då får en större förståelse för hur de fungerar och samtidigt får inspiration till vad som skulle kunna användas i vår verksamhet.
Grundutbildningen var även den väldigt bra och pedagogiskt uppbyggd med kontinuerlig återkopplingar till agendan. Mycket proffsig framtoning och personliga exempel gör föreläsningen lätt att ta till sig, mycket bra!”

”Jättebra, intressant att se detta ur ett affärsperspektiv och en möjlighet istället för som en funktionsnedsättning.”

”Jag tyckte upplägget var mkt bra och Susanna förklarade på ett mkt bra sätt. Hon fick mig att förstå fördelarna med att vara dyslektiker.”

Vuxen/internutbildning:

Rådgivning för vuxna med dyslexi
Tillgänglig utbildning

Kompetensutveckling, Kartläggning och Rådgivning

– Effektivisera och var rädd om era kompetenser.
– Säkerställ att utbildningen når ut till fler.

Kompetensutveckling
Se mer

Föreläsning: En Bild av Dyslexi – Inblick och tillgänglighet
● Dyslexi, även styrkor?
● Konsekvenser
● Förhållningssätt och mångfald
● Tillgänglighet; Hur? Varför?

Kartläggning och Rådgivning
Se mer
Fördjupning: föreläsning och workshop
● Tillgänglighet
● Tillgänglig utbildning
● Tillgänglig Text
● Hur kan vi göra?

● Workshop/ prova på

● Checklista och policy

Öppen föreläsning
Se mer
För studerande, medarbetare och andra intresserade.

Sedan hösten 2016 erbjuds även en halvdagsutbildning med en inkluderad workshop inom området tillgänglig text.

Innehåll: 
– Föreläsning: En Bild av Dyslexi
– Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning
– Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning och ”prova på”. Inkluderande synsätt i utbildning – hur kan vi göra?

Finns även en heldagskurs om man önskar ytterligare fördjupning med mer praktiskt arbete på plats i grupper. Samtal och planering för framtida strategier genomförs utifrån begreppet tillgänglig text och tillgänglig utbildning.

”En inspirerande dag som väckte många idéer. Väldigt bra!!!!”

”Jag tycker att det var en klar fördel att vara med på både grunden och fördjupningen i och med att vi på så sätt både fick ta del av en teoretisk del och en mer praktiskt del. Saker och ting klarnar på ett helt annat sätt när man faktiskt får testa olika verktyg i praktiken och då får en större förståelse för hur de fungerar och samtidigt får inspiration till vad som skulle kunna användas i vår verksamhet.
Grundutbildningen var även den väldigt bra och pedagogiskt uppbyggd med kontinuerlig återkopplingar till agendan. Mycket proffsig framtoning och personliga exempel gör föreläsningen lätt att ta till sig, mycket bra!”

”Jag tyckte upplägget var mkt bra och Susanna förklarade på ett mkt bra sätt. Hon fick mig att förstå fördelarna med att vara dyslektiker.”

”Då många av våra utbildningar i dagsläget är väldigt textbaserade är detta något vi definitivt kommer att ta till oss och arbeta med för att göra våra utbildningar mer tillgängliga för alla.”

”Jättebra, intressant att se detta ur ett affärsperspektiv och en möjlighet istället för som en funktionsnedsättning.”