Välj en sida

person_handledningELEV

Enskild rådgivning

– Kan du uppleva stress på grund av all text?
– Vilka är dina sätt i skolarbete?

Innehåll:

● Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt

● Tillgänglig text

● Attityd, förhållningssätt och självbild

● Styrkor och en bild av dyslexi

– Hitta dina sätt!

Målgrupp:

Elev, från åk 6 och uppåt.
Förälder kan närvara om så önskas.

Grundpaket:

4 träffar á 50 min

Uppdrag att utföra mellan träffarna kan förekomma.

Kontakta mig för en preliminär plan och beskrivning av innehållet för respektive möte.

Skräddarsydd coachning, dina önskemål och din situation sätter tonen.

För mer information och om grupprådgivning se mer här