person_handledningStudentrådgivning


Enskild rådgivning

– Kan du uppleva stress på grund av all text i studierna?
– Upplever du att det kan vara svårt att hinna med allt?

– Vilka är dina sätt för att nå bra studieresultat?

Innehåll:

● Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt
● Tillgänglig text
● Attityd, förhållningssätt och självbild
● Styrkor och en bild av dyslexi

Hitta dina sätt!

Målgrupp:
främst för studenter med dyslexi
vid högskola, universitet, folkhögskola och gymnasium

Grundpaket:
4 träffar á 60 min
5 träffar á 60 min för studenter vid musikutbildning

Kontakta mig för en preliminär plan och beskrivning av innehållet för respektive möte.

Skräddarsydd coachning, dina önskemål och din situation sätter tonen.

Grupprådgivning:
läs mer under tillgänglig utbildning – klicka här för att komma dit