Välj en sida

person_handledningSTUDENTRÅDGIVNING

Enskild rådgivning

– Kan du uppleva stress på grund av all text i studierna?
– Upplever du att det kan vara svårt att hinna med allt?
– Vilka är dina sätt för att nå bra studieresultat?
Hitta dina sätt!

Målgrupp:
främst för studenter med dyslexi vid högskola, universitet, folkhögskola och gymnasium

Grupprådgivning: läs mer under tillgänglig utbildning – klicka här för att komma dit

Innehåll:

● Strategier, studieteknik och tillvägagångssätt
● Tillgänglig text
● Attityd, förhållningssätt och självbild
● Styrkor och en bild av dyslexi

Grundpaket:

4 träffar á 60 min
5 träffar á 60 min för studenter vid musikutbildning

Kontakta mig för en preliminär plan och beskrivning av innehållet för respektive möte.

Skräddarsydd coachning, dina önskemål och din situation sätter tonen.

Ex på tidigare samarbeten:

● Karolinska Institutet i Solna och Flemingsberg (Öppna föreläsningar och grupphandledning ht 2014)

● Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Rådgivning och enskild studenthandledning sedan ht 2013)

● Dans och Cirkushögskolan 2017