Välj en sida

Uppdrag: Tillgänglig utbildning

Susanna Cederquist är i botten lärare med 10 års arbetslivserfarenhet i skola. Hon arbetar nu med tillgänglighet på olika sätt och har sedan 2010 föreläst kring dyslexi under namnet En Bild av Dyslexi. Nu inbjuds lärare, speciallärare/-pedagoger till en heldagsutbildning om dyslexi och tillgänglig utbildning. Vi är olika och det är meningen – delta i en dag i mångfaldens tecken!

Hur kan vi förhålla oss till begreppet dyslexi? Har dyslektiker mer gemensamt än svårigheter att läsa och skriva? Hur kan skolan arbeta övergripande kring begreppet tillgänglig utbildning och tillgänglig text? Hur gör jag som lärare idag, och skulle jag kunna tänka annorlunda? Kan vi undervisa bredare för att få med fler? Hur kan vi förhålla oss till begreppet inkluderande undervisning?

Susanna ger en bild av dyslexi där även styrkor får plats. Hon belyser vikten av förhållningssätt till begreppet dyslexi, ger inblick, inspirerar och väcker tankar. Målet med kursen är att ge nya infallsvinklar, öka medvetenheten om tillgänglighet och belysa vikten av en likvärdig utbildning.

Den tilltänkta målgruppen är lärare och speciallärare/specialpedagoger. Antalet är begränsat, så först till kvarn gäller.

Förmiddagen består till största delen av föreläsningar. Under eftermiddagen delas deltagarna in i mindre grupper för workshops, delande av erfarenheter och diskussioner. Grupperna får avslutningsvis presentera sina slutsatser för varandra.

 

 

Lokal: Krukmakargatan 22, på Södermalm i Stockholm.

Datum: 4 oktober 2018, kl 9.15 – 16.00

Kursavgiften: per person är 990 kr exkl. moms. I priset ingår fika och frukt.

(Avgiften betalas via faktura i förskott)

Lunch betalas av deltagaren och intas på valfri restaurang i närheten under lunchpausen.

 

Sagt om kursen av tidigare deltagare:

Jag fick nya insikter.

Vi fick bra konkreta tips och verktyg, t.ex. de vi fick prova.

Inspirerande och givande, nya sätt att se på området dyslexi.

Jag fick en bättre bild – konkret – av hur en dyslektiker kan uppfatta text.

Jag jobbar mycket med handledning till lärare och jag har helt klart fått nya argument!

Program:

09:15 Registrering och välkommen!

09:30 Föreläsning: En Bild av Dyslexi

             Frågor och reflektioner i grupper

10:40 Paus – frukt

11:00 Föreläsning: Tillgänglig text/utbildning

12:00 Lunchpaus (intas på egen bekostnad på valfri plats)

13:15 Gemensam introduktion och workshop: Tillgängligt förhållningssätt i undervisning – 3 exempel (medtag iPad/smartphone!)

14:00 Arbete/samtal i grupper

14.40 Paus – fika

15.00 Presentation av arbete och gemensam avslutning.

16:00 Slut

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/133834

Sista anmälningsdag 20 september eller så långt platserna räcker!