Välj en sida

Om Dyslexi

Fortbildning och workshop för skolor

Hur ser ett A ut underifrån?

Om dyslexi, tillgänglig utbildning och om att se hela bilden inklusive styrkorna. Hur kan vi göra?

Fortbildning och workshop för dig som arbetar i skola.

 

Kort om…

Bakom En Bild av Dyslexi finns Susanna Cederquist; som föreläser, fortbildar och utbildar.

I botten är Susanna lärare med 10 års arbete i skola. Hon har parallellt bedrivit arbete på dyslexiområdet, framförallt inom utbildning och skola. Susanna är författare till boken Dyslexi + styrkor = Sant.

  • Föreläst och fortbildat på skolor runt om i landet sedan 8 år, bland annat i samarbete med ILT Inläsningstjänst.
  • Rådgiver exempelvis högskolor på temat tillgänglig utbildning och handleder studenter med dyslexi inom studieteknik etc.
  • Utbildar kommande lärare på lärarutbildningar.
  • Samarbetar med kungliga slottet och inom Prins Carl Philips arbete kring dyslexi. Har plats i Prinsparets stiftelses expertråd.
  • Ledamot i utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor, Stockholm.

Erbjuder skolor…

Fortbildning och workshop om dyslexi och tillgänglig utbildning. Hur gör vi för att uppnå en likvärdig utbildning för elever med och utan dyslexi?

Öppen utbildning i Stockholm 4 oktober (begränsat antal platser) eller på din skola enligt överenskommelse för all personal.

2 upplägg:

  •  Föreläsning 2 h
  •  Halvdagsutbildning, inklusive workshop.

en bild av dyslexi, fortbildning för skolor

Välkommen att höra av dig för prisförfrågan, bokning och frågor!

Väl mött!

MVH
Susanna Cederquist
En Bild av Dyslexi /Tillgänglig Utbildning 

www.enbildavdyslexi.se

www.facebook.com/EnBildavDyslexi