Välj en sida

 

 

Föreläsning om dyslexi i Halmstad på Nationell Estetisk Kongress 2018.

Föredrag vid Nationell Estetisk Kongress 2018

Lördag 14 april kl 10.00 – 11:30

Susanna Cederquist / En Bild av Dyslexi

Susanna är i botten musiklärare och examensarbetet skrevs vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm inom ämnet dyslexi och musik. Titeln på uppsatsen är ”Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?”. Sedan år 2010 har hon föreläst och utbildat under namnet En Bild av Dyslexi. Temat är att visa på en bredare bild av dyslexi, där även styrkor får plats. 2015 gav Susanna ut boken ”Dyslexi + Styrkor = Sant”. Susanna utbildar lärare, skolledare mfl i förhållningssätt kring dyslexi och i begreppen tillgänglig utbildning, samt håller workshops på temat tillgänglig text. Sedan 5 år tillbaka är hon knuten till ett flertal högskolor, såsom Dans – och Cirkushögskolan och Konstfack, där hon bedriver studenthandledning inom studieteknik och att ”hitta dina sätt”. Läs mer på: www.enbildavdyslexi.se

Susanna är projektledare i arvsfondsprojektet VIDD – från nedsättning till uppsättning.

Föreläsning 90 min

Innehåll:

Se hela bilden av dyslexi, med styrkor! – Hitta dina sätt!

Dyslexi och musik
– Hur kan dyslexi inverka på musikens område?

En Bild av Dyslexi
– Även styrkor?
– Förhållningssätt

Tillgänglig Utbildning
– Hur kan vi göra kring text?
– Konkreta tips

Mer info: www.susannacederquist.com

Nationell Estetisk kongress 2018
Halmstad

Mer information, övrigt program och anmälan till kongressen:

http://www.estetkongress.se/

Varmt välkommen!

Mer inom ämnet:

Mer om dyslexi och musik finner du i uppsatsen ”Jag kan inte tänka platt, hur påverkar det musicerandet?” 

http://susannacederquist.com/dyslexi under rubriken uppsats.