Välj en sida

om-susanna_vitOM SUSANNA

Susanna är föreläsare och har sedan 2009 förmedlat sina tankar, erfarenheter och kunskaper runt om i landet under namnet och temat En Bild av Dyslexi. Hon vill inspirera, väcka tankar, se möjligheter och visa på värdet av våra naturliga olikheter. Läs mer under Föreläsning.

Begreppet Tillgänglig Text ingår i arbetet med högskolor, grundskolor och arbetsplatser/företag. Susanna har arbetat som konsult och rådgivare inom dyslexi och tillgänglig utbildning bland annat med företaget Axfood, DOCH (Dans- och Cirkushögskolan) och Konstfack. Läs mer om tillgänglighet under ”Kompetenseffektivisera mera”! och vilka hon har haft förmånen att arbeta med och föreläsa hos under Referenser. Susanna har även enskild rådgivning/handledning med vuxna och högskolestudenter. Läs mer under Rådgivning.

2015 kom multiboken Dyslexi + Styrkor = Sant ut. Susannas vision är att visa på ett bredare förhållningssätt av dyslexi, byggt på litteratur och forskning, och att vi är många som driver ett sådant arbete runt om i världen. Se mer under Bok.

 

Läsåret 12/13 ägnade Susanna helt åt att fördjupa sig ytterligare i ämnet dyslexi genom studier, möten, arbete och resor till bland annat USA. Deltog i en ”Special Education Konference” på Hunter College, New York, och gjorde många skolbesök för att se arbetsätt och prata om dyslexi. Hon hade även möten med forskare och professorn Kurt Fischer vid Harvard University utanför Boston.
Informerade lärare och rektorer om dyslexi på skolor i och utanför Kathmandu och på landsbygden nära Bhansar i Nepal. Besökte Paris och Béatrice Sauvageot arbete och undervisning.

 

Susanna är utbildad lärare och har en musiklärarexamen (MLGG) vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med 10 års arbetslivserfarenhet från både kulturskola och främst grundskola. Examensuppsats skrevs i ämnet dyslexi och musik, vilken färdigställdes 2009 och som blev starten för hennes arbete som föreläsare. Läs och lyssna på den under Uppsats.

Hon har utbildat sig inom ämnet dyslexi, kognitiv psykologi och specialpedagogik i kurser vid bland annat Stockholms Universitet och Uppsala universitet. Utbildat sig inom tillgänglighet i kurser hos SPSM och Funka. Läs mer på facebook.

Susanna arbetar med dyslexi- och tillgänglighetsfrågor som ledamot i Utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor i Stockholm Stad och som ledamot i styrelsen för organisationen Mångfaldsföretagarna.

År 2015 – 2016 var hon länsordförande för Dyslexiförbundet Stockholms län och projektledare för ”Uppdrag: Tillgänglig Text – hitta dina sätt!”.

Från hösten 2017 arbetar Susanna även med projektledning i VIDD – från nedsättning till uppsättning. Ett arvsfondsfinansierat projekt som drivs av föreningen PASCALSverige. Temat är tillgänglighet och kultur, med fokus att skapa VIDD/bredd i estetiska undervisning. Mer info: www.vidd.nu.

Under 2015, med vidareutveckling under 2016 kom produkten Blipsay Lyssningskoder för att enkelt kunna tillgängliggöra tryckt text. Se mer om hennes teknik på Blipsay.se. (Blipsay Lyssningskoder används i boken Dyslexi + Styrkor = Sant)

Sedan 2016 finns också ett samarbete med Prinsparets stiftelse och arbetet inom dyslexi. Susanna sitter även i stiftelsens Expertråd på dyslexiområdet.

BILDER FÖR PUBLICERING:

Klicka på bilden för att hämta en högupplöst bild.

Kontakta Susanna