Film: 3D-tänkande

Jag tänker att det vi kallar dyslexi är ett ”sätt att fungera på” som ger naturliga konsekvenser – både positiva och negativa. Det gäller att se hela bilden och inte tappa styrkorna. I klippet nedan beskrivs bland annat det tredimensionella tänkandet, förmåga att ta in mer i helheter och förmåga till problemlösning/associationer.