Välj en sida
En Bild av Dyslexi: Om dyslexi

En Bild av Dyslexi: Om dyslexi

Problematiken är inte kärnan. Dyslexin (problematik inom läs- och skrivområden) är ett resultat/en följd av ett annat sätt att fungera. Detta får i sin tur naturliga konsekvenser – negativa men också positiva....
Frågor och svar

Frågor och svar

– ”Mitt barn fick i våras en dyslexidiagnos. Funderar nu själv på om jag har dyslexi. Hur går jag tillväga om jag vill ta reda på det?”     Svar: Det vi kallar dyslexi är ärftligt, så det är troligt. Kontakta din husläkare så skriver hen en remiss...
3 tips för studierna!

3 tips för studierna!

Några studietips!   Spela in föreläsningar och genomgångar, (finns ex bra appar för detta). Man kan då lyssna igen och anteckna efteråt. Kolla av med lärare och andra studenter/elever innan att detta är ok. Ta eventuellt hjälp av mentor/ handledare.  ...