Välj en sida

Är det inte mer fördelaktigt att anpassa skolan efter barnen och inte att försöka anpassa barnen efter skolan?

/Susanna